Consulting | DataCenter Infra Solutions

Wat doen we nu precies?

We denken met u mee met betrekking tot de ICT- continuïteit, -kwaliteit en -beschikbaarheid van uw ICT omgeving. We verplaatsen ons in uw situatie en kijken met onze opgebouwde expertise op een onafhankelijke wijze naar het probleem. Daarbij gaan we voor onze oplossingskeuze uit van een benadering alsof we zelf investeringsverantwoordelijk zijn waarbij we de belangen van onze opdrachtgever niet uit het oog verliezen.
Doordat wij al jaren dagelijks geconfronteerd worden met zeer uiteenlopende ICT- infrastructuur problemen, en we dus zeer veel leermomenten kennen, zijn wij in staat voor elk probleem een passende technische oplossing te bedenken en te (laten)realiseren. Aangezien u waarschijnlijk niet meer dan een keer in de drie jaar, of mogelijk zelfs maar 1 keer in de 10 jaar, geconfronteerd wordt met dergelijke vraagstukken, is het belangrijk een goede meedenker en sparringpartner in uw project te betrekken. Door de jarenlange ervaring kunnen wij ons zonder meer een "specialist in de datacenter infrastructuur" noemen, die deze rol uitstekend kan vervullen.

Het werkgebied


Onze missie

Het is onze missie, om samen met u, een totale facilitaire omgeving te creëren, die er zorg voor draagt dat de actieve ICT apparatuur optimaal ter beschikking staat aan de werkplekgebruikers. Daarnaast dient die ICT omgeving optimale stabiliteit en zekerheid te garanderen, zodat informatie veilig en betrouwbaar kan worden opgeslagen en conform alle door uzelf gestelde eisen beschikbaar is.

Onze doelstelling

Het is onze doelstelling om voldoende opdrachten/projecten in de ICT beschikbaarheid, kwaliteit en continuiteit te realiseren, die naast een voldoende winstgevendheid ook voldoende "voldoening", "uitdaging" en "leermomenten" opleveren. Dit alles dient de continuiteït en groei van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. De opdrachten/projecten zullen, waar mogelijk, in een zeer nauwe samenwerking en betrokkenheid met onze klanten uitgevoerd worden. Eindresultaat zal te allen tijde een op de toekomst gerichte en op de klant afgestemde maatwerkoplossing zijn, die conform de klantperceptie volledig aan zijn/haar verwachting zal voldoen. DataCenter Infra Solutions hecht aan een nauwe samenwerking en onderling vertrouwen, aangezien dat ons inziens de waarborg is voor een grote wederzijdse betrokkenheid en een goede onderlinge communicatie.

Ons onderscheid

Onze unieke kennis en ervaring zit in het feit dat één en dezelfde medewerker over de volle breedte gedegen kennis van zaken heeft en de onderlinge invloed van de diverse technische installaties goed kan beoordelen. Bij dit alles wordt de invloed van de menselijke factor niet uit het oog verloren. Er is diepgaande kennis van die leveranciersmarkt aanwezig, waardoor we in staat zijn telkens de best mogelijke leverancier te selecteren. Het is tenslotte steeds de zwakste schakel die de totale sterkte van de keten bepaalt. Onze directeur grootaandeelhouder is ruim 30 jaar in dienst geweest van Getronics PinkRoccade en heeft daar als monteur, projectleider, vestigingsleider, productmanager, support manager en als senior technisch consultant zijn steentje bijgedragen aan het marktleiderschap van deze ICT dienstverlener. In al die jaren is er veel kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van processen en techniek en kosten. Die kennis, neergezet vanuit de "automatisering expertise", is een belangrijke waarborg voor het kundig meedenken in de ICT-continuiteit, -kwaliteit en -beschikbaarheid. De vele jaren ervaring zijn daarbij opgedaan in nagenoeg alle marktsegmenten, zoals de zorg, het onderwijs, de zakelijke dienstverlening, het MKB en de handel en industrie. Daarnaast zijn ook projecten uitgevoerd voor eigenaars van datacenters van meer dan 1 Megawatt.

Uw zekerheid

Het investeren in een goed product is geen garantie voor het bereiken van het gewenste eindresultaat. Het blijft te allen tijde een wisselwerking tussen het juiste product en het juiste gebruik van het datacenter om dit eindresultaat ook op de lange termijn te bereiken. We projecteren een datacenter in feite al op een goed uitvoerbaar beheer. Door zo veel als mogelijk van een standaard inrichtingsinfrastructuur uit te gaan, waarin ook de nieuwe generaties ICT apparatuur ondergebracht moet kunnen worden, bieden wij een zeer goede uitgangssituatie om het gewenste resultaat te bewerkstelligen. Hiervoor zijn dan geen plotseling, -extra en -geheel onverwachte -investeringen noodzakelijk. Daarnaast zijn we in staat u te helpen bij de invoering van de vereiste procedures conform de ISO, NEN en/of ITIL: het opzetten van een efficient en doelmatig preventief en correctief onderhoud waarbij de af te sluiten SLA's goed op de gekozen techniek kunnen worden afgestemd. Er moet echter wel een onderscheid gemaakt worden in organisaties die een "eigen datacenter" gebruiken en de organisaties die exploitanten zijn van datacenters. De exploitanten bedienen namelijk veel meer klanten/opdrachtgevers met hun datacenter en hebben daardoor meer aanvullende "primaire" doelstellingen dan organisaties die in eigen beheer, en voor de eigen ICT omgeving, een datacenter in gebruik hebben. Meestal zijn dergelijke datacenters ook veel omvangrijker en komen primaire belangen in beeld als: uitstraling naar de markt, het energieverbruik, een bewijsbare beschikbaarheid, voldoende bandbreedte, vermogensverbruik en bemetering, voor doorbelastingen, rapportages enz. Hoe groter het datacenter dat in eigen beheer gehouden wordt, hoe dichter de primaire belangen bij elkaar gaan komen (datacenter intern wordt dan bijvoorbeeld een eigen business unit of het wordt een Shared Service Center waardoor ze wel weer erg op de datacenter exploitant gaan lijken). En ook juist bij de in(op)richting van een SSC kunnen we u elke gewenste ondersteuning leveren.